Snöskottning av Tak i Stockholm

SundaTak utför snöskottning både på kommersiella- och privata tak i Stockholmsområdet. Det ligger på fastighetsägaren ansvar att hålla risken för nedfallande snö och is och är viktigt snöskottningen sker av professionell snöröjare för att ske så säkert som möjligt.

Kontakta oss idag för mer information

Tele:  073-987 53 51
E-mail:  info@sundatak.se