Takkompetens på bredden

Vi utför alla typer av takentreprenader – såväl nyproduktion som reparation av tak – allt från villatak till stora industritak. SundaTak driver den tekniska utvecklingen framåt när det gäller val av takmaterial och takläggningsmetoder. Vi hjälper privatpersoner, företag, industrier och kommersiella fastighetsägare i Stor-Stockholm. Välkommen!


Villatak


SundaTak har gedigen och mångårig erfarenhet av alla sorters tak när det gäller den privata marknaden och villatak. Vi arbetar aktivt med moderna och hållbara taklösningar som sänker energikostnader och spar pengar.
 

Sedumtak


Gröna tak har använts genom alla tider, men det är främst på senare år som en säker teknik i allt högre grad har bidragit till ett ökat intresse för användningen av gröna tak. Våra Sedumtak är både miljövänliga och vackra.
 

Industritak


När det gäller industritak är SundaTak specialister inom tätning av framför allt plana och låglutande tak samt värmeisolering. Vi utför takarbeten samt arbeten på terrasser, nyläggningar, omläggningar och reparationer i alla storlekar.